Raad van Bestuur

Bart Meijfroidt

Voorzitter (*)

Niet benoemd

Ondervoorzitter (*)

Niels Geryl

Secretaris (*)

Guy Feys

Penningmeester (*)

Gemandateerde leden

Bart Meijfroidt

Toernooileider
Barverantwoordelijke

Niels Geryl

Jeugdvoorzitter
Webteam technisch

Dennis Daen

Feestleider

Sebastien Rock

Webteam

Dries Vandenbussche

Webteam
Hulpjeugdleider
PR-verantwoordelijke

Adriaan Deroover

Materiaalmeester

Michel De Coninck

Hulpjeugdleider

* De functies met asterisk (*) onder paragraaf ‘Bestuursorgaan’ worden voor vijf jaar verkozen (doch worden tweejaarlijks geĆ«valueerd) door de Algemene Vergadering.
Deze functies zijn statutair bepaald binnen de vzw.
Zij treden op als wettelijk vertegenwoordigers van de vzw.

Alle andere functies zijn leden met een specifieke verantwoordelijkheid (gemandateerde leden genaamd).
Zij worden verkozen/aangesteld door de Algemene Vergadering voor een periode van twee jaar, maar zijn niet opgenomen in de statuten van de vzw.
Zij kunnen de vzw wettelijk enkel vertegenwoordigen aan derden binnen het domein vastgelegd in hun mandaat.