Zoals overal, zijn er ook enkele simpele regeltjes te volgen in onze club. Let wel: wij zorgen dat deze worden nageleefd!

1. Om 18.45 worden de wedstrijden gestart, dit kan door de jeugdtoernooileider vervroegd/verlaat worden.

2. Tijdens de partij is de gsm van élke schaakspeler uitgeschakeld of staat hij op zijn minst op trilfunctie ingesteld, zoniet dreigt die de partij te verliezen bij het minste geluid.

3. Na de partij bergen beide spelers de stukken, bord en klok terug op in daarvoor voorziene kast.

4. Zolang er nog partijen aan de gang zijn, let je erop stilte in acht te nemen, indien dit niet gebeurt, kan de jeugdtoernooileider beslissen om de reeds gespeelde match van de overtreder verbeurd te verklaren in het nadeel van de overtreder.

5. Het is niet toegelaten gebruik te maken van een computer of dergelijke. Enkel de jeugdtoernooileider is gerechtigd een computer te gebruiken ter verwerking van de resultaten.

6. Tot uiterlijk één week voor aanvang van de match is het mogelijk om een joker in te zetten, als de speler nog jokers tot zijn beschikking heeft. Laat je dit na, dan verlies je uiteraard de partij. Per uitzondering kan een joker later ingediend worden. De speler moet dan wel een heel grondige motivering geven. Deze motivering kan per e-mail of telefoon gebeuren, voor meer gegevens, zie “Algemene Info en Contact“.

7. Over elk probleem niet hier boven vermeld, beslist de jeugdtoernooileider.

Momenteel is de jeugdtoernooileider Niels Geryl. Bij afwezigheid van deze, zal Frans Van Eert zijn functie bekleden.